Tin tức

Hướng dẫn update để vào bản mới

1. Đầu tiên anh nếu chưa tải client bản mới. Thì vào trang chủ, tại đây, để tải client mới.

2. Sau khi đã tải client xong, anh em tải file này về.

3. Sau khi làm xong bước 2, anh em làm theo hướng dẫn như sau:

Đầu tiên, giải nén file đã tải về:

 

Giải nén xong, được file Serverlist.ini như hình

Copy file Serverlist.ini chép đè vào thư mục bin, bên trong thư mục game.

 

Sau khi chép đè xong, hoàn tất.

Vào game bằng file start.bat như hình

Copyright © VIPzTeam 2018, All Rights Reserved.Hệ thống quả lý tài khoản Kiếm Tiên