Tin tức

Cập nhật client mới để vào game được

Hôm nay ad bảo trì để dời server về Hà Nội.

Anh em tải cái này về, chép đè lên thư mục bin.

 

Ai không biết làm pm ad hướng dẫn, hoặc tải full client mới tại đây.

Copyright © VIPzTeam 2018, All Rights Reserved.Hệ thống quả lý tài khoản Kiếm Tiên