Tin tức

Cách cường hóa đồ

Trang bị cường hóa, có nhiều NPC liên quan để cường hóa và nâng cấp vài trang bị liên quan đến NPC đó.

DIANA:

Ví dụ: Diana là chuyên về bảo thạch, tinh trần, tịnh hóa trang bị.

Tinh trần, săn boss mà có, có thể ép vào trang bị, đem khảm tinh trần(chế từ khoa kỹ, để ép theo yêu cầu của tinh trần chi ngữ), sẽ giúp tăng thuộc tính nhân vật.

Ghép bảo thạch: 5 đá cấp thấp ghép cùng loại, sẽ cho ra 1 viên cùng loại đời cao hơn, ghép ngẫu nhiên đá các loại khác nhau sẽ cho ra đá ngẫu nhiên, ghép 3 viên cũng có thể được, nhưng sẽ có xác xuất bị thất bại. Đá khóa ghép sẽ thành đá khóa. Không thể giao dịch được.

Tịnh hóa, là làm cho đồ không chuyển linh hồn được thành có thể chuyển được.

Mua cục đó chỗ Diana, rồi bấm vô tịnh hóa, đồ xanh sẽ chuyển sang cam là OK.

Thì sau anh em sẽ chuyển được đồ cấp thấp ví dụ 60 lên đồ cấp cao là 75.

LION:

Lion sửa ly thánh, chuyển linh hồn trang bị, sửa thời trang...

Ly thánh chế từ khoa kỹ, đi Thần Long Đảo kiếm sách chế ly, và chế Kim Cương để kết hợp cùng sách chế ly tạo thành ly thánh.

Kim cương: để chế kim cương, cần có Hồn Lục Thủy Tinh, Hồn lục thủy tinh không thể chế tạo trực tiếp, mà phải chế trang bị trong khoa kỹ. Khi chế trang bị thất bại, sẽ có thể nhận được hồn lục thủy tinh. Đem hồn lục thủy tinh chế thành Kim Cương. Kim Cương + Sách chế ly tại thần long đảo = Ly thánh.

Đem ly thánh + nước thánh, đập ở chỗ này. Nước thì đi pb kiếm, u linh đảo, có nước.

Sửa thời trang: shop tiền đồng hoặc shop knb có tinh hoa hư không, sẽ liên quan đến thời trang. Đem nâng cấp + thêm thuộc tính.

Ngoài ra còn có cường hóa chúc phúc... Cường hóa chúc phúc sẽ mất khi chuyển linh hồn trang bị.

Chuyển linh hồn, thì chuyển đồ cấp thấp lên cấp cao, ko cần đập lại. Ví dụ đồ 45, chuyển lên 60, 60 lên 75.... vậy thôi.

JOHNY:

Johny thì nâng cấp trang bị cường hóa: +4 + 7 trang bị, để được nhiều lỗ hơn. Ghép Odin để lên Odin cấp cao, đeo vào nhân vật.

Đập + đồ thì lấy đá cường hóa đập, dễ lên phải tốn đá cường hóa cao, với phù hoàn bích, vô shop coi thử.

Còn Ghép odin là lấy 3 cục odin bằng cấp, ghép thành cục cấp cao hơn.