Tin tức

Tổng hợp tọa độ BOSS và Lãnh chúa trong Kiếm Tiên

Lãnh chúa MLĐ Lv20 - Mộ Long đế (238.239) 
Naga Lv30 - Vùng Biển Atlantis (248.108) 
Lãnh chúa Piranha Lv35 - Bắc Nhân Ngư Bí Cảnh (213.213) 
Chúa tể đại dương Vile Ocean Lv40 - Trung Nhân Ngư Bí Cảnh 
Chúa tể đất nung lv40 - Mộ Long Đế Tầng 1 (167,164) 
Chúa tể cá ngựa lv45 - Nam Nhân Ngư Bí Cảnh (247,176) 
Chúa tể đất nung lv45 - Mộ Long Đế Tầng 2 (131,88) 
Chúa tể cá sấu Lv50 - Đại Liệt Khẩu (100,259) 
Chúa tể Medusa Lv60 - Quần đảo Bermuda (116.100) 
Chúa tể bảo vệ rừng Lv60 - Rừng Angkor (72,209)
Chúa tể ma sói Lv60 - Quốc Vương Cốc (251,139) 
Chúa tể bộ lạc Tribe lv65 - Doanh Địa Angkor (225,138) 
Death Lord Lv65 - Mộ Giam Hồn (91.122) 
Chúa lùn lv70 - Rừng người lùn (116,125) 
Vua của sa mạc lv71 - Bờ tây Sông Nile (163,60) 
Centaur Lord Lv75 - Thảo Nguyên Viking (231,48) 
Chúa tể Ashura Vanguard - Điện Angkor 1 (169,140) 
Chúa tể Ashura Lv79 - Điện Angkor 2 (137,160)
Chúa tể Kingoni Grantara - Điện Angkor 3 (209,104)
Lãnh chúa Bellow lv85 - Sa mạc khufu (193.280) 
Lãnh chúa người tuyết lv90 - Đảo Cổ Băng (52.261) 

 

Giờ xuất hiện cụ thể của Naga, Vua SóiBạch tuộc như sau:

Bạch tuộc bá vương chương: Bắt đầu từ 0h30 đêm, cứ cách 3 tiếng, sẽ xuất hiện 1 lần ở kênh 1.

Tọa độ hay xuất hiện tại Đập Nước:

- (17, 86), (31, 50), (47, 34), (93, 74), (57, 81)

Naga và Vua Sói xuất hiện cùng lúc với Long Đế, vào lúc 0h30 đêm hằng ngày, cách 4 tiếng xuất hiện 1 lần sau khi ăn. Kênh hay xuất hiện Vua Sói và Naga là kênh 1.

Tọa độ có thể thay đổi ngẫu nhiên với Naga tương ứng: Bermuda ở các tọa độ sau

- (62, 14), (9, 85), (112, 60), (87, 79), (77, 12)

Với vua sói, tọa độ thay đổi ngẫu nhiên hay xuất hiện vua sói ở Thảo Nguyên Viking như sau:

- (52, 85), (59, 73), (41, 71), (71, 103), (21, 105)

 

Tọa độ Rồng - đi săn kiếm vảy rồng.

Eos I – Mộ Vua Bò Cạp – 236,93
Alice II – Lăng long đế 265,238
Eros III – Bắc Đảo Phục Sinh – 83,177
Naiads IV – Đập Nước – 88,190
Calypso V – Vùng Biển Atlantis – 168,61
Simoirs VI – Trung Nhân Ngư Bí Cảnh – 178,186
Achelous VII – Đại Tây Dương – 238,216
Axius VIII – Đại Liệt Khẩu – 193,280
Glaucus IX – Rừng Angkkor – 266,156
Triton X – Quốc Vương Cốc – 256,60
Leucothea XI – Rừng Người Lùn – 49,154
Nereids XII – Doanh Địa Angkor – 51,260
Gaia XIII – Bờ tây Sông Nile – 58,88
Selene XIV – Thảo Nguyên Viking – 131,50
Thanato XV – Sa Mạc Khufu – 257,171
Hypnos XVI – Đảo Cổ Băng – 206,272
Hecate XVII – Hỏa Diệm Đại Địa – 156,205
Syrinx XVIII – Khôi Tần Cốc – 157,199

Copyright © VIPzTeam 2018, All Rights Reserved.Hệ thống quả lý tài khoản Kiếm Tiên