Tin tức

Chuyển bản đồ

Chuyển bản đồ

Mỗi bản đồ khu vực đều có một cổng kết nối với các bản đồ khu vực khác Dùng chuột trái nhấp vào nút trên cùng bên phải giao diện trò chơi hoặc sử dụng phím tắt [TAB] để mở trang bản đồ khu vực.

Trong bản đồ khu vực, vị trí của cổng thông tin có thể được lấy.

Sử dụng chuột trái để nhấp vào cổng, và nhân vật sẽ được dịch chuyển đến bản đồ của các khu vực khác được kết nối với cổng.

Copyright © VIPzTeam 2018, All Rights Reserved.Hệ thống quả lý tài khoản Kiếm Tiên