Tin tức

Update file Game mới, do đổi máy chủ

Chào anh em,

 

Bảo trì hôm nay có cập nhật như sau:

1. QUAN TRỌNG - Update file game:

Anh em tải file này về, làm theo hướng dẫn sau đây:

http://webvipz.com/Game.rar

Giải nén ra: Ta được file Game.exe.

 

Copy file Game.exe bỏ vào trong thư mục Bin.

Chép đè lên file Game.exe cũ.

 

Vào game như thường lệ.

Copyright © VIPzTeam 2018, All Rights Reserved.Hệ thống quả lý tài khoản Kiếm Tiên