Tin tức

Hướng dẫn chép patch fix phím Z mở auto.

Anh em làm theo hướng dẫn sau đây:

THOÁT HẾT GAME RỒI LÀM

1. Tải file này về.

https://drive.google.com/file/d/1OpptyIFRqpjfWgnDGnafEn3kjRFt6MYE/view?usp=sharing

2. Chuột phải > Extract file here....

3. Ta được thư mục như hình:

4. Thoát hết game > Copy thư mục Config.

 

5. Vào thư mục game kiếm tiên 2.

Vào thư mục Bin/ > Paste thư mục copy lúc nãy vào. Chọn Replace All file.

Copyright © VIPzTeam 2018, All Rights Reserved.Hệ thống quả lý tài khoản Kiếm Tiên