Tin tức

Hướng dẫn tiến hóa thú triệu hồi

Tiến hóa pet

Tiến hóa thú cưng
Tiến hóa thú triệu hồi hay nói nôm na là cho tụi nó hấp thụ tinh hoa của 12 cung hoàng đạo.
Có tất cả 12 loại tinh uẩn, tùy loại pet, và hên xui nó yêu cầu mình kiếm Tinh uẩn nào để làm, thì mình làm như yêu cầu của nó là được. 

Để tiến hóa thú triệu hồi, chúng ta sẽ trải qua những giai đoạn cụ thể sau đây.

Đầu tiên là tìm con pet nào có thể tiến hóa được cái đã.
Con nào tiến hóa được, thì trên hình con pet ở bảng Pet có chữ Can Asc, đủ cấp tiến hóa thì sẽ tiến hóa được, ví dụ: 95, 105.....Bắt đầu hấp thụ.
Sau khi tìm thấy pet muốn làm, bạn có thể mở trang thú cưng của mình,
Chọn tab Phi thiên
Chọn thú triệu hồi muốn làm, rồi bấm KHÓA
Cần phải bấm Khóa, thì mới có thể phi thiên được.
(Khi đã khóa nó không thể giao dịch, mở khóa sẽ bị reset tất cả hấp thụ, do đó đừng manh động kẻo phí công sức đã làm). 

Sau khi khóa thú triệu hồi, sẽ thấy hình như bên dưới.


Mức hấp thụ tối đa(dòng số 2, Max Absorptions): Là số lần hấp thụ tối đa mà con pet có thể hấp thụ được tinh hoa 100%

Hấp thụ còn lại(Dòng số 4, Left Absorptions): bạn còn lại bao nhiêu lần hấp thụ hàng ngày để sử dụng. Tức là hằng ngày nó có thể hấp thụ được tối đa mấy lần.

Mức trung bình của tinh uẩn(dòng 5, Starcore Average): đây là số lượng mỗi lần hấp thụ cần phải có để đạt được 100%.

Tinh uẩn hiện tại, dòng 6(Current Starcore): Tổng tiềm năng của 3 vị trí kết hợp tinh uẩn.

Để có cơ hội thăng thiên được pet ngon, bạn phải thiết lập cái Tinh uẩn hiện tại của mình bằng hoặc hơn mức Trung Bình của Tinh Uẩn.


Vật phẩm chứa Tinh uẩn cần thiết theo yêu cầu.
Để tìm được loại vật phẩm có Tinh Uẩn theo yêu cầu để tiến hóa, cần phải rà vào ô tinh uẩn, đọc mô tả, sau đó tìm những vật phẩm nào có chứa Tinh Uẩn đó, bằng cách rà chuột vào vật phẩm rồi xem nó có chứa tinh uẩn nào. Rồi mình đi kiếm để làm.
Khi bạn đã sử dụng tất cả các hấp thụ của mình, nếu bạn có hơn 60% trên thanh tiến trình, thú cưng của bạn có thể thăng cấp.
Nhấn "mở asc." nút ở dưới cùngBạn sẽ thấy vật nuôi của bạn tăng điểm trưởng thành so với hiện tại và mạnh hơn.

Khi đã làm xong rồi sẽ thấy kết quả.
PET gốc bên trái, còn pet đã tiến hóa bên phải. Nếu OK thì bấm nhận, để lấy PET.
Nhấn nhận để lấy thú triệu hồi mới của bạn.

Đây là thành quả

Copyright © VIPzTeam 2018, All Rights Reserved.Hệ thống quả lý tài khoản Kiếm Tiên