Tin tức

Event - Hối đoái ngân tệ.

Hello các đồng dâm,
Hôm nay bảo trì nhẹ nhàng như sau:
Ophelia mở thêm hỗ trợ cho game thủ cấp thấp chút ít kinh nghiệm, để mau chống đạt được đẳng cấp 94 sánh vai cùng các cao nhân khác.
Đồng thời mở thu vào phế phẩm Tiền Bạch Ngân rơi ra tại Vực đá 9 kênh 1.
Hiện tại kênh 1 Vực đá 9 có thể PK nhau toét hết cả mắt ra, nếu không muốn bị PK thì đừng vào khu vực này, mà hãy ở khu vực lân cận là Vực đá 8 kênh 1.
Tại map Vực đá 9, khi tiêu diệt quái, sẽ thỉnh thoảng nhặt được Bạch ngân tệ.
Đem 10 cái này lại Ophelia với chút ít lượng bạc hối lộ cho ả ta, sẽ may mắn nhấn được những phần quà random bên dưới đây:
- Hel 1/bragi 1.
- Bùa ước.
- Rương/bùa ghép các loại.
- Đá cường hóa trang bị.
- Đá cường hóa/trùng sinh thú triệu hồi.
- Nhận lại chút ít tiền bố thí ngược lại của Ophelia, từ 30,000/50,000 vàng.
- 100% nhận được 2000,000 điểm EXP.
Sự kiện có hạn, mai ra mắt event tiếp theo.
Từ đây tới 20/11 ra mắt event liên tục.
Copyright © VIPzTeam 2018, All Rights Reserved.Hệ thống quả lý tài khoản Kiếm Tiên