Tin tức

PET HOÀNG ĐẠO

Chào anh em,
Hôm nay bảo trì cập nhật như sau:
- PET Hoàng đạo ra mắt với event săn BOSS.
- Khi tiêu diệt BOSS tại Vĩnh đống chi tâm 1/2/3, Tử vong thần điện 1/2/3/4.
Sẽ có xác suất nhận được Đồng Tệ(Tiền đồng).
Tiền đồng đem lại Đổi NPC Ophelia: 50 Đồng tệ + 15m vàng = 1 PET hoàng đạo ngẫu nhiên. Sự kiện vĩnh viễn. Áp dụng từ đây trở đi.
PET Hoàng đạo có 12 loại, khi đổi sẽ random được 1 con ngẫu nhiên, có thể dung hợp đời 2, không có đời 3.
Đời 1: 2200 - 3000. Đời 2: 2200 - 3100.
Bên dưới là hình ảnh PET HĐ, 100% như đời đầu.
Về việc đánh BOSS rơi ra Đồng Tệ, sẽ có thể được áp dụng vào Event kế tiếp, có liên quan đến Kim Cương Tệ, Ngân Tệ.... v.v
Lưu ý: Đồng tệ này khác với Viễn cổ kim tệ tại shop Winston.
Copyright © VIPzTeam 2018, All Rights Reserved.Hệ thống quả lý tài khoản Kiếm Tiên