Tin tức

Cập nhật 25/10/2020

Hello anh em,

Hôm nay bảo trì để cập nhật có nhiều sự thay đổi và nâng cấp mới như sau:

- Ra mắt thẻ Thiên Mãnh Tinh. Pet BUFF thể chất huyền thoại, chắc anh em ai cũng biết rồi.

MAX trưởng thành: 3100 nhe anh em. Và cũng như 2 con pet cùng dòng họ kia là Thiên Hùng Tinh và Thiên Quý Tinh, sẽ không thể tiến hóa được.

- Ra mắt Hộp Bùa Ghép đá 5. Mỗi nhân vật chỉ có thể sử dụng được 1 lần. Mở hộp sẽ ra được 10 bùa ghép cấp 5. Lưu ý, mua nhiều hộp thì không mở được sẽ phí nha anh em, bùa ghép khóa và hộp cũng khóa. Mở rồi thì không thể mở được nữa. Anh em sử dụng bùa ghép cẩn thận, tránh sử dụng phí mà ghép phải đá cùi là khó lắm đấy...

- Nâng cấp shop, bán máy gọt dũa bảo thạch cấp 6 ở phần shop KNB và tích lũy.

Copyright © VIPzTeam 2018, All Rights Reserved.Hệ thống quả lý tài khoản Kiếm Tiên