Tin tức

Cập nhật mới hôm nay và mai

Hôm nay bảo trì sẽ có cập nhật như sau:

- Thẻ thiên quý tinh ra mắt để anh em có cơ hội nhận được thú triệu hồi Thiên Quý Tinh(Pet mẫn, Ma công).

Thẻ ước này giống như Thiên hùng. Pet chỉ số max 3100, không thể tiến hóa được. Nhưng khá mạnh và ưu tú hơn các loại pet BOSS, ai chơi kiếm tiên 1 sẽ không thể không biết những con pet nhưng Thiên Hùng, Thiên Quý, Thiên Mãnh Tinh...

- Giảm level Pet rồng, để anh em có thể gọi ra xài. Min cấp 80.

- Thêm đá 2 tinh thần vào shop tích lũy.

- Fix nhẹ tân thủ để mai mở level 90.

Mai cập nhật:

- Thiên Mãnh Tinh.

- Nếu quá trình làm sớm, có thể sẽ có ra Rương Viễn Cổ, sẽ thông báo sau cho anh em.

Copyright © VIPzTeam 2018, All Rights Reserved.Hệ thống quả lý tài khoản Kiếm Tiên