Tin tức

Cập nhật giảm lag.

Anh em bị lagging.

Vui lòng làm theo hướng dẫn sau đây:

1. Tải file game này về. Sau đó giải nén ra.

2. Vào thư mục Bin/ chép file game.exe vừa giải nén ra.

3. Vào game sẽ thấy tên server: Hades_ có dấu _ anh em lưu ý.

Để phân biệt với file game kia. Nếu bị lag anh em có thể chơi bằng file game_giamping này.

Còn nếu không cứ chơi bằng file kia.

Copyright © VIPzTeam 2018, All Rights Reserved.Hệ thống quả lý tài khoản Kiếm Tiên