Tin tức

Sự kiện Máy phát sóng

Bảo trì hôm nay có những cập nhật mới như sau cho anh em:
 
- Sự kiện đánh quái vật cướp lại máy Radio.
Tương truyền, những loài quái vật tương đối thích những chiếc hộp phát ra âm thanh. Nên chúng đã cướp đi nhiều máy Radio của những cư dân Montenia.
Nhiệm vụ của người chơi, là tiêu diệt chúng, để lấy về những chiếc hộp ấy, và giao lại cho Ophelia tại Atlantis.
 
Sư kiện chỉ diễn ra tại kênh 1,2 tại các khu vực sau:
 
- Vực đá 1-7. Kênh 1 & 2.
Tại vực đá 123: PK có thể bị trừng phạt.
Vực đá 456: PK sẽ không bị trừng phạt.
 
Sau khi thu thập đủ 30 máy Thần Quỷ Điện Đài.
Đem về trả cho Ophelia để nhân quà tặng. Ngẫu nhiên nhận được những thứ sau đây:
Rương 4/3, Odin 4/5, Tiền vàng.
Sự kiện free hoàn toàn, nhưng hãy cẩn thận, vì map PK. Nếu không muốn bị người khác gây trọng thương, người chơi hãy train ở vực đá kênh khác, trừ kênh 1 2 ra.
 
Câp nhật shop, update thêm vật phẩm mới:
- Quả an thần để tiêu trừ sát khí.
- Thẻ EXP pet.
- Mở rộng hồn phách.
Copyright © VIPzTeam 2018, All Rights Reserved.Hệ thống quả lý tài khoản Kiếm Tiên