Tin tức

Cách kiếm pet hiếm ngoài BOSS

Pet hiếm chỉ xuất hiện trong thẻ ước hoặc rương ước ra mà có.

Ví dụ hộp này. Sẽ có xác xuất rơi ra Trứng Sủng Vật - Hắc Long chi vương.

Các update khác sẽ có pet cao cấp hơn xuất hiện.

Ad sẽ thông báo chi tiết, anh em lưu ý đọc tin tức để biết thêm.

Copyright © VIPzTeam 2018, All Rights Reserved.Hệ thống quả lý tài khoản Kiếm Tiên