Tin tức

Danh hiệu hoàng tộc

Hệ thống danh hiệu hoàng tộc giúp tăng thêm thực lực cho nhân vật.

Mở Char > Thành Tựu > Quý tộc sẽ thấy bạn đang có danh hiệu nào.

 

 

 

Nâng cấp danh hiệu sẽ đòi hỏi vật phẩm và danh vọng tương ứng:

 

Đi sự kiện kim tự tháp thứ 6 sẽ có cơ hội nhặt được.

Danh hiệu càng cao, sức mạnh cộng cho nhân vật càng nhiều.

Gặp Roan tại Hoàng Cung để nâng cấp.

Copyright © VIPzTeam 2018, All Rights Reserved.Hệ thống quả lý tài khoản Kiếm Tiên