Tin tức

Kỹ năng đặc biệt - Thần kỹ

Khi đi phó bản Sâu U Cây Tổ. Có xác xuất nhận được kỹ năng thần cấp - cấp 1.

Có được skill này mới có thể nâng cấp lên skill cấp 2.

Skill cấp 2 là Skill thăng cấp skill cấp 1. Bắt buộc phải học skill cấp 1 trước mới có thể sử dụng skill nâng cấp được. Kỹ năng này có được từ phó bản Lam Tinh Khoáng Động. Lại gặp NPC lấy.

 

Copyright © VIPzTeam 2018, All Rights Reserved.Hệ thống quả lý tài khoản Kiếm Tiên