Tin tức

Cách ghép mảnh, rồi gọi BOSS như Pro thật thụ

Khi nuôi heo, nhặt lá tưới cây.....(Guide game thủ góp ý thêm)

Làm hoạt động ngày, cầu trông mong thanh âm, cũng có cơ hội nhặt được.

Bạn có cơ hội nhặt được linh hồn của từng con BOSS tùy loại hên xui.

 

 

Khi tiêu diệt các loại BOSS sẽ có cơ hội nhặt được các mảnh

Đủ mảnh sẽ ghép lại được cái màu hồng giống hình bên trên.

Đem ra map gọi ra theo bài viết hướng dẫn.

Tùy con, gọi ở map khác nhau...

XEM MAP GỌI BOSS TƯƠNG ỨNG TẠI ĐÂY.

Địa chỉ gọi BOSS tùy theo 6 con BOSS. Loại này có tất cả 6 con.

 

Copyright © VIPzTeam 2018, All Rights Reserved.Hệ thống quả lý tài khoản Kiếm Tiên