Tin tức

Cập nhật hôm nay

Cập nhật hôm nay có thứ mới sau đây:

- Mở lại shop phụ kiện lưng cho anh em.

- Bán sục khí tinh trần quang năng bổ sung năng lượng tinh trần. Giá 300 ZEN rẻ mạt.

- Vật phẩm giảm mệt giúp mỗi ngày chế tạo thêm được 300 điểm mệt mỏi nữa. Bán ở shop giá chỉ 100 ZEN, xài ở kênh 8. (Chỉ xài ở kênh 8 mới được, lần sau mở all kênh).

- Tối nay 12h đóng đua top.

- Cập nhật phần thưởng top. Vì pet hộp rương quà ngẫu nhiên đã có nhiều AE ước ra rồi. Cho nên pet ad sẽ thay bằng con khác. Dĩ nhiên pet đua top là hàng limit edition, không xuất hiện lần nào nữa.

Và đặc biệt, anh em sẽ được chọn 1 trong 2 con. Để lấy cho mình, thay vì ad cho cố định. Vì cho cố định anh em không thích thì cũng đi đổi với người khác hoặc phần thưởng ko có ý nghĩa.

PET cho anh em chọn: 1 trong 2.

PET 1: Vật công/Mẫn.