Tin tức

Chủng tộc quái và liên quan đến vật phẩm rơi từ chủng tộc

RIÊNG BIỆT:

KHÁC VỚI các loại quái đề cập bên dưới, riêng u linh đảo, nước ra rất nhiều(ý ad là nước thánh), và quang hồn odin. Để anh em cày phó bản.

Còn đặc thù, tính năng từng lớp quái, ad sẽ đề cập cụ thể bên dưới đây.

Chỉ có chủng tộc Undead là nổi trội hơn về mặt rơi Odin, có nước thánh là ko có loài nào rơi ra ngoài phụ bản ad ghi bên trên. U Linh Đảo.

 

Đặc thù game này không phải cứ lao vào rồi đánh, đập đồ xong muốn làm gì thì làm như kiếm tiên 1.

Cứ đè con nào ra đánh là cũng rơi đồ, không phải vậy.

Mà tùy thuộc loại quái vật, do đó game phân ra 2 loại đồ khác nhau, như ad có ghi ở phần tổng hợp ALL IN ONE về trang bị.

Về quái vật: Có 7 chủng tộc quái

1. Động vật. (Animal)

2. Người. (Humanoid)

3. Ác ma. (Demon)

4. Bất tử. (Undead)

5. Máy móc. (Mecha)

6. Long tộc. (Dragon)

7. Thiên tộc. (Angellic)

Để kiếm được vật phẩm cần thiết, tùy loại quái anh em đánh chết, sẽ nhận được vật phẩm tương ứng ở chủng quái đó....

Ví dụ:

Quang hồn Odin, rơi ra ở chủng tộc quái Bất tử(Undead), dưới hình con quái có chữ Und.

Dơi hút máu ở hẻm núi vong linh cũng có tỷ lệ rơi ra.

Quái vực đá 1, loại bất tử....

Hoặc quái cấp 67 ở tùng lâm tây... cũng rơi ra loại quang hồn odin.

- Quái động vật rơi ra các hạt, như ma quang, các loại hạt liên quan đến sản xuất, chế tạo các đồ vật liên quan. Chủ yếu là các loại hạt.

- Quái rồng thì ra tinh chất rồng, để chế tạo đá chtt, hay gặp nhất là đi giết quái ở hang rồng, sự kiện Đồ Long Anh hùng.

- Quái máy móc, rơi hạt giống như động vật.

- Quái ác ma cũng tương tự, rơi các loại tinh chất của loài đó.

Ví dụ: người thì ra tinh thần con người.

 

Bên dưới là mô tả cách kiếm nước, odin, và tùy theo tộc quái ra loại đồ khác nhau.

Đó là ad chưa đề cập về boss, hay đầu mục, đầu mục của mỗi bãi quái có tỷ lệ ra món đồ ở tộc quái đó cao hơn mấy con creep nhỏ bình thường.

Anh em lưu ý.

 

Copyright © VIPzTeam 2018, All Rights Reserved.Hệ thống quả lý tài khoản Kiếm Tiên