Tin tức

Cách mua sách chế Ly thánh và vài guide nhỏ của bảo trì hôm nay.

1. Sách chế ly mặc định mua tại NPC Sylla. Gần chỗ NPC làm đẹp Modini(gần chỗ làm pet đi qua).

Anh em mua sách chế ly để chế ly cho nhân vật của mình.