Tin tức

Cập nhật vật phẩm vào phó bản

Phó bản U linh đảo đã có cập nhật.

Quái vật rơi nước thánh và mảnh odin.

Nguyên liệu để anh em chế Hồn ngọc Odin và nâng cấp ly thánh.

Cập nhật fix hướng dẫn chi tiết tại phó bản Đồ Long Anh Hùng.

- Sự kiện Đồ Long Anh Hùng là sự kiện đặc sắc vô cùng và rất hay.

Người chơi tham gia sẽ có tùy cấp bậc mà sẽ được vào hang thích ứng với cấp bậc nhân vật(danh hiệu).

Vì hang rồng có độ khó khác nhau, do đó từ hang rồng cấp 1-4 chỉ đi solo, là phó bản dễ.

Từ hang rồng cấp 5 trở lên. Là trình độ khó, vật phẩm rơi ra cũng nhiều hơn, do đó anh em phải đi bằng Party tổ đội 3 người trở lên.

Vì vậy, ad sẽ không sửa tính năng này, vì cấp độ cao vật phẩm rơi rất nhiều, nguyên liệu để đập trưởng thành thú triệu hồi từ đây mà ra.

Nếu có thay đổi gì ad sẽ hướng dẫn.

Để đạt được danh hiệu Đồ Long Anh Hùng tương đương cấp độ: