Tin tức

Hướng dẫn phó bản Tổng hợp

Dưới đây là danh sách phó bản, kèm hướng dẫn tổng hợp.

Ad chỉ hướng dẫn những thứ lạ, không rõ ràng, để anh em nắm cách tham gia, riêng những tính năng dễ, giống kiếm tiên 1, chỉ cần mở bảng sự kiện lên, là đi được (Phím I).

1. Đồ long anh hùng.

2. Học viện ma pháp.

3. Thí luyện cốc.

4. Sầu u cây tổ.

5. Lam tinh quáng động.

6. U hỏa u ám điện.

7. Cách lấy kỹ năng đặc thù(master skill)

.... đang cập nhật

Copyright © VIPzTeam 2018, All Rights Reserved.Hệ thống quả lý tài khoản Kiếm Tiên