Tin tức

Phần quà sự kiện đua top thực lực

 

Do thứ 7 là ngày cuối tuần anh em vẫn còn đi làm. Đáng lý nếu thả tự do, thì ad sẽ kéo thêm ngày chủ nhật. Nhưng anh em đều bị giới hạn ở cấp 75, cho nên việc ém cấp hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến thực lực, và cũng không ảnh hưởng nhiều đến người chơi sau hay trước, do đó không cần kéo dài thời gian đua top thêm làm gì. Ad sẽ đóng đua top và check bảng thực lực vào ngày thứ 7, không bao gồm hóa thân. Anh em lưu ý. Không tính điểm hóa thân. Check thực lực thật của nhân vật.

Dưới đây là danh sách quà tặng đua top thực lực.

Trong top 10 người chơi được top thực lực, sẽ được danh sách quà tặng theo thứ tự bên dưới.

_____________________________________________

Top 1 2 3:

Mỗi nhân vật trong top 3 nhận:

<Trứng sủng vật> Chúa tể Felix x1.