Tin tức

Bảo trì cập nhật hôm nay 7.10.2020

Chào các bạn,

Hôm nay 7.10 bảo trì cập nhật sửa đổi như sau:

- Fix trả lời vấn đáp. Cả 2 sự kiện vấn đáp thường, và vấn đáp 8h tối.

- Tính năng đổi 30 huân chương khải tuyền tại NPC Ophelia để lấy 50/50 cơ hội nhận được 100 nước thánh/quang hồn Odin. Tỷ lệ 50% nhận 1 trong 2 thứ.

- Update lại shop 8 kênh, skill hiện 8 kênh đầy đủ.

- Fix hiển thị làm nhiệm vụ lãnh địa công hội và nộp tài nguyên(dịch thuật để anh em vào làm nhiệm vụ). Chọn đúng nhiệm vụ, nâng cấp công hội, kéo xe để có cơ hội nhận thẻ gọi BOSS.

Vật phẩm liên quan đến nhiệm vụ tại lãnh địa.

Ví dụ thẻ làm nhiệm vụ kéo xe VIP, khi kéo xe cùi.

Nên kéo xe nhe anh em. Ad khuyên chân thần.

Khi tiêu diệt BOSS công hội, khả năng có nhiều vật phẩm giá trị, như đồ đạc, trứng thú triệu hồi, do đó anh em nên tích cực tham gia công hội và các hoạt động, để tránh bỏ lỡ những phần thưởng hấp dẫn.

Copyright © VIPzTeam 2018, All Rights Reserved.Hệ thống quả lý tài khoản Kiếm Tiên