Tin tức

Bảo trì cập nhật đối thoại NPC Học Viện

Bảo trì để cập nhật đối thoại của NPC học viện ma pháp, để NPC chỉ rõ hơn cách làm nhiệm vụ.

Các bạn làm nhiệm vụ Học viện sẽ có rất nhiều tiền.

Fix đối thoại có ảnh hưởng lớn đến người chơi, do đó cần đọc kỹ yêu cầu của Thầy giáo trong hoạt động này để kiếm được nhiều vàng.

Cập nhật test - Hệ thống vấn đáp. Để thử bản ngôn ngữ tiếng việt trên câu hỏi và trả lời.

Nếu có trục trặc ở phần hiển thị, ad sẽ mở lại vào lần sau cho chuẩn.

Bình thường các bạn cũng không biết tiếng anh do câu hỏi toàn tiếng anh, và log clone để trả lời. Nên ad phải tạo câu hỏi tiếng việt, nhằm việt hóa cho anh em đỡ tốn công. Nếu có trục trặc lần tới ad sẽ fix hiển thị bảng ngôn ngữ của hoạt động vấn đáp 19h30 lại. Tiếng tới update luôn cái hoạt động vấn đáp trả lời sai được 1 nửa EXP sau. 

Copyright © VIPzTeam 2018, All Rights Reserved.Hệ thống quả lý tài khoản Kiếm Tiên