Tin tức

Tọa độ BOSS và rồng để săn Long Lân

Dưới đây là tọa độ Cự long, săn long lân có thể đổi được rất nhiều kinh nghiệm.

Eos-I -50- <Cảng Roan(66,243)>
Eris-II -55- <Hẻm núi vong linh(114,171)>
Eros-III -60- <Rừng người lùn(80,174)>
Naiads-IV -65- <Tử vong tùng lâm đông(213,157)>
Kalypso-V -70- <Tử vong tùng lâm tây(159,283)>
Simois-VI -75- Sa chi thành(52,117)
Achelous-VII -80- Sa mạc bị nguyền rủa(275,106)
Axius-VIII -85- <Thảo nguyên bán thần(258,141)>
Glaucus-IX -90- <Đảo cổ băng(53,256)>
Triton-X -95- <Hỏa diệm đại địa(150,192)>
Leucothea-XI -100- <Vĩnh đống đại địa(113,108)>
Nereids-XII -105- <Tuyệt vọng bình nguyên(128,224)>

BOSS Thế Giới người chơi cần mở bảng I lên để xem map xuất hiện, khi có thông báo, người chơi cần lập tức đi đến địa điểm theo danh sách dưới đây.

BOSS Chết 2 tiếng sau sẽ ra con khác. Boss ra không ai ăn sau 1 thời gian sẽ tự biến mất. Và sau đó sẽ ra lại con khác sau 2 tiếng.

BOSS THƯỜNG

 

Tên

Kênh

Vị trí

Cấp

Loại

Hannibal

1-2

<Cảng Roan(110,158)>

50

Sức mạnh/Vật lý

Okula

3-4

<Hẻm núi Vong Linh(265,140>

55

Nhanh/Vật công

Nữ hoàng Mileya

5-6

<Rừng người lùn(120,160)>

60

Thể chất/Vật công

Ashur

7-8

<Tùng lâm Đông(75,145)>

65

Sức mạnh/Vật công

Leviathan

1-2

<Tùng lâm Tây(85,160)>

70

Nhanh/Vật công

Mắt ác quỷ

3-4

 Sa chi thành(95,85)

75

??/Vật công

Jedefra

5-6

 Sa mạc bị nguyền rủa(210,215)

80

Trí/Ma công

Vua sói

7-8

<Thảo nguyên bán thần(80,200)>

85

Thể chất/Vật công

Băng Long

1-2

<Đảo cổ băng(236,259)>

90

Nhanh/Ma công

Hỏa Long

3-4

<Hỏa diệm đại địa(153,156)>

95

Trí/Ma công

Giác Long

5-6

<Vĩnh đống đại địa(270,44)>

97

Trí/Ma công

Cerberus

7-8

<Tuyệt vọng bình nguyên(191,152)>

105

Nhanh/Ma công

BOSS THẾ GIỚI

Tên

Kênh

Vị trí

Cấp

Loại

Goblin chi vương

7

<Rừng người lùn(178,92)>

60

Nhanh/Vật công

Atula nữ vương

2

<Tùng lâm Tây(80,257)>

65

Trí/Ma công

Berne

3

 Sa mạc bị nguyền rủa(112,85)

70

Sức mạnh/Ma công

Gấu Bolt

4

<Đảo cổ băng(85,72)>

90

Nhanh/Vật công

Kugor

5

<Vĩnh đống đại địa(278,152)>

100

Thể chất/Vật công

Cấm hồn động quật

Tên

Kênh

Vị trí

Cấp

Loại

Lilith

2-4-6-8

<Cấm hồn vật động tầng 1(225,125)>

53

Nhanh/Vật công

Nyster

2-4-6-8

<Cấm hồn vật động tầng 2(200,155)>

56

Trí/Ma công

Ma thú Đa ca

2-4-6-8

<Cấm hồn vật động tầng 3(150,190)>

59

Sức mạnh/Vật công

Tử vong thần điện (Tùng lâm tử vong đi lên)

Tên

Kênh

Vị trí

Cấp

Loại

Phegru

2-4-6-8

<Tử vong thần điện tầng 1(175,160)>

66

Nhanh/Vật công

Asmodeus

2-4-6-8

<Tử vong thần điện tầng 2(125,150)>

69

Thể/Vật công

Lucifer

2-4-6-8

<Tử vong thần điện tầng 2(200,190)>

69

Tinh thần/Ma công

Mammon

2-4-6-8

<Tử vong thần điện tầng 3(150,120)>

75

Sức mạnh/Vật công

Lãnh chúa Berus

2-4-6-8

<Tử vong thần điện tầng 4(160,90)>

80

Trí/Ma công

Vĩnh đống chi tâm (đảo cổ băng đi qua)

Tên

Kênh

Vị trí

Cấp

Loại

Beamon

2-4-6-8

<Vĩnh đống chi tâm tầng 1(77,195)>

87

Thể chất/Vật công

Frost Giant Torro

2-4-6-8

<Vĩnh đống chi tâm tầng 2(205,242)>

90

Sức manh/Vật công

Dragon Slayer Nergal

2-4-6-8

<Vĩnh đống chi tâm tầng 3(64,199)>

95

Thể chất/Vật công

Thẩm phán chi thành

Tên

Kênh

Tầng

Vị trí

Loại

Rơi đồ

Hypnos

2-4-6-8

1

<Thẩm phán chi thành tầng 1(161,140)>

Vitality/Physical Attack

Giày– Đai lưng

Morpheus

2-4-6-8

2

<Thẩm phán chi thành tầng 2(156,235)>

Spirit/Magical Attack

Tay – Áo

Hades

2-4-6-8

3

<Thẩm phán chi thành tầng (176,135)>

??

Vũ khí – Nón – Vai

BOSS triệu tập

Tên

Kênh

Vị trí

Cấp

Loại

Vua biển Poseidon

Bất kỳ

Địa điểm bất kỳ Cảng Roan

60

Sức mạnh/Vật công

Ác ma nữ hoàng Moss

Bất kỳ

Địa điểm bất kỳ Sand Castle

75

Trí/Ma công

Người vàng khổng lồ Merton

Bất kỳ

Địa điểm bất kỳ Demigod Prairie

90

Nhanh/Vật công

Thần chết Hel

Bất kỳ

Địa điểm bất kỳ Plain Of Despair

105

Tinh thần/Ma công

Chúa tể long tộc Dilthas

Bất kỳ

Địa điểm bất kỳ Plain Of Despair

110

Sức mạnh/Vật công

BOSS phó bản & sự kiện

Tên

Vị trí

Cấp

Loại

Spider Queen

Sầu u cây tổ

??

Nhanh/Ma công

Golden Rhino Bug

Lam Tinh Khoáng động

67

Sức mạnh/Vật công

Lilith

Thành dung nham

95

Trí/Ma công

Frost Queen

Băng ma tháp

90

Trí/Ma công

Flame Dragon Descent

Dung viêm địa ngục

95

Thể chất/Vật công

Linadro

Cổng hỗn độn

??

Nhanh/Ma công

Deity Of Disaster

Thiên đường sa đọa

80

Trí/Ma công

Illusion Blue Dragon

Đồ long anh hùng

80

Trí/Ma công

Illusion Violet Dragon

Đồ long anh hùng

80

??

Illusion Red Dragon

Đồ long anh hùng

80

Sức mạnh/Vật công

Illusion Green Dragon

Đồ long anh hùng

80

Nhanh/Ma công

Illusion Yellow Dragon

Đồ long anh hùng

80

Nhanh/Vật công

Nikas’ Shadow

Đồ long anh hùng

??

??

 

Danh sách sẽ có cập nhật nếu có sai sót và bổ sung.

 

 

Copyright © VIPzTeam 2018, All Rights Reserved.Hệ thống quả lý tài khoản Kiếm Tiên