Tin tức

Hỗ trợ tân thủ

Tân thủ đến Ophelia kênh nào cũng được, đẳng cấp dưới 40, nhận được kinh nghiệm và quà tặng tại NPC Ophelia Atlantis(262,209).

Cấp 40. Rương bảo thạch. Các nguyên liệu cường hóa, cùng trang bị.

Copyright © VIPzTeam 2018, All Rights Reserved.Hệ thống quả lý tài khoản Kiếm Tiên