Tin tức

Phó bản & nhiệm vụ

Có nhiều điểm tương đồng với Kiếm Tiên 1, tuy nhiên cũng có nhiều cái khác biệt, ở hệ thống phó bản và nhiệm vụ.

Để đi phó bản, xem danh sách hoạt động, Boss, các khuyến nghị cho người mới, cách kiếm tiền...

Bấm phím tắt I để mở bảng sự kiện.

 

Tùy vào loại sự kiện, sẽ có khung giờ khác nhau, người chơi sắp xếp thời gian, để tham gia. Đặc biệt có nhiều sự kiện chỉ có 1 lần trong tuần. Như Thí luyện cao cấp thứ 7 được x2 kinh nghiệm. Thứ 6 có HĐ kim tự tháp...

Xem vị trí BOSS cũng từ bảng này. Để tìm BOSS nào muốn săn. BOSS xuất hiện mỗi 2 giờ 1 lần. Có thông báo trên tần số hệ thống.

Copyright © VIPzTeam 2018, All Rights Reserved.Hệ thống quả lý tài khoản Kiếm Tiên