Tin tức

Trang bị

Phân loại

Nói về trang bị có điều cần lưu ý như sau.

Trang bị có 2 loại:

1. Loại để PVE.(Đi boss, train)

2. Loại để PVP.(PK)

Loại để PVE là loại như đồ Hoàng kim,... để tăng sát thương lên hệ quái.

Có tất cả 8 tộc quái: Động vật, Nhân tộc, Ác ma, Bất tử, Máy móc, Long tộc, và Thiên tộc.

Tùy loại quái nào để đúc thuộc tính trang bị mà bạn muốn, để tăng chỉ số tiêu diệt tộc quái đó. Nếu nói đến đối thuộc tính do đúc trang bị. Sẽ liên quan đến cỗ máy đúc trang bị gần NPC Bucca tại Atlantis.

Đúc trang bị bằng vật phẩm tách ra từ trang bị rác không xài. Tại chỗ gần NPC Bucca. Đem nguyên liệu lại chỗ NPC đúc trang bị là Leon, Johny để làm tùy theo tính năng của NPC.

Riêng trang sức thì tùy loại, có thể quay ra từ Hộp trang sức Bucca, do phân tách trang bị, sẽ được hộp trang sức, lấy hợp trang sức ngẫu nhiên quay ra sẽ được trang sức ngẫu nhiên.

Trang sức thần dụ siêu cấp, chỉ có thể có được thông qua kim tự tháp vào tối thứ 6 hằng tuần thông qua hoạt động Osiris báo thù. Chú ý tham gia chỉ có 1 lần trong tuần.

Cường hóa trang bị

Cường hóa giúp tăng thuộc tính trang bị, bằng cách sử dụng "đá cường hóa trang bị".

Để tránh giảm cấp trang bị về 0, cần có Phù Hoàn Bích, sẽ giúp cường hóa chỉ giảm 1 cấp nếu thất bại.

Cấp càng cao, trang bị càng mạnh, số lỗ khảm đá cũng tăng lên.

Chuyển linh hồn trang bị.

Chuyển linh hồn chỉ có thể chuyển được với trang bị cùng cấp độ.

Ví dụ: 60 chuyển với 60. 75 chuyển qua 75, chuyển từ đồ vàng qua đồ linh hồn... hoặc ngược lại, phiên bản này không thể chuyển đồ linh hồn khác cấp.

Để tối ưu tiền đầu tư vào trang bị tránh bị phí cấp cường hóa, NPC "Cỗ Máy Ma Thuật" gần chỗ Bucca sẽ đảm nhiệm tách trang bị cấp 8 trở lên ra 1 cây chùy tương ứng cấp độ trang bị.

Chùy này khi khảm vào trang bị sẽ giúp nâng cấp lên cấp độ mà cây chùy có.

Chỉ trang bị cấp cao mới có thể nâng cấp lên +8 trở lên. Trang bị cấp thấp không thể nâng cấp quá cấp 7.

Các tính năng khác

Cường hóa chúc phúc, giúp tăng 1 thuộc tính trắng trên trang bị.

Giác tỉnh linh hồn bằng bùa giác tỉnh linh hồn

Khảm bảo thạch lên trang bị.

Copyright © VIPzTeam 2018, All Rights Reserved.Hệ thống quả lý tài khoản Kiếm Tiên