Tin tức

Bảo trì cập nhật ngày 13.1.2020

Hôm nay ngày 13.1.2020 bảo trì cập nhật như sau:

1. Mở giới hạn level lên cấp 100.

2. Bán vật phẩm mới tại thương thành..

 

Khi mở vật phẩm Nụ Cười Ác Ma, có xác xuất nhận được những vật phẩm quý hiếm có giá trị cao.

Đặc biệt là có chứa Odin 9, Odin 10, nếu may mắn, sẽ có thể nhận được cả Tinh Trần Tệ.

Copyright © VIPzTeam 2018, All Rights Reserved.Hệ thống quả lý tài khoản Kiếm Tiên