Tin tức

Chi tiết sự kiện dây cát tường và đại hồng bao - cập nhật

Cập nhật mới cho sự kiện này.

Dây đỏ đổi EXP sự kiện sẽ tăng EXP lên 10tr.

Sự kiện mới, đổi 20 dây đỏ và 100k vàng sẽ được 10tr EXP và 5 Hồng Bao.

x5 đến đầu tuần.

Copyright © VIPzTeam 2018, All Rights Reserved.Hệ thống quả lý tài khoản Kiếm Tiên