Thông báo!

Bấm vào đây để tải về bản Titan - Giáng Lâm.

Tải về, cài đặt bấm Extract -> Sau đó vào game bằng Launcher.
Nếu chạy Launcher không được, liên hệ Admin để được hỗ trợ.

Group Hỗ Trợ: https://www.facebook.com/groups/455081494911688/

Chú ý
Copyright © kiemtien1.com 2018, All Rights Reserved.Hệ thống quả lý tài khoản Kiếm Tiên