Thông báo!

Sau khi tải game xong quý đồng đạo vui lòng làm theo các bước hướng dẫn sau đây.

- Bước 1: Mở file KiemTien.exe lên, bấm Extract

- Bước 2: Đợi giải nén hoàn tất. Vào game bằng file Game.exe ở trong thư mục Bin.

Update sau này sẽ có bản cập nhật riêng, ad sẽ thông báo sau.

 

GM

Chú ý
Copyright © kiemtien1.com 2018, All Rights Reserved.Hệ thống quả lý tài khoản Kiếm Tiên